Regionálne pracovisko Banská Bystrica

ul. Mládežnícka 36, P.O.BOX 9, 974 04 Banská Bystrica


prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.
vedúci pracoviska

Tel.: +421-48-31 00 241
Mobil: +421-904-251 572
E-mail: j.kobza@vupop.skMiroslava SLANČÍKOVÁ
sekretariát

Tel.: +421-48-31 00 240
E-mail: sekretariatbb@vupop.skIng. Ján STYK, PhD.
zástupca vedúceho pracoviska

Tel.: +421-48-31 00 281
E-mail: j.styk@vupop.skIng. Radovan CENTÁR

Tel.: +421-48-31 00 248
E-mail: r.centar@vupop.skRNDr. Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, CSc.

Tel.: +421-48-31 00 243
E-mail: j.makovnikova@vupop.skRNDr. Boris PÁLKA, PhD.

Tel.: +421-48-31 00 246
E-mail: b.palka@vupop.skIng. Jana SLANČÍKOVÁ

Tel.: +421-48-31 00 249
E-mail: j.slancikova@vupop.skIng. Miloš ŠIRÁŇ, PhD.

Tel.: +421-48-31 00 242
E-mail: m.siran@vupop.sk