Kontakty

Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky


Ing. Michal SVIČEK, CSc.
vedúci odboru

Tel.: +421-2-48 20 69 76
E-mail: m.svicek@vupop.skŠtepánka KANIČKOVÁ
sekretariát

Tel.: +421-2-48 20 69 15
E-mail: s.kanickova@vupop.skMgr. Ivana KOVÁČIKOVÁ
zastupca vedúceho

Tel.: +421-2-48 20 69 75
E-mail: i.kovacikova@vupop.skMgr. Mária BALOGHOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 68
E-mail: m.baloghova@vupop.skBc. Lenka BREZINOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 77
E-mail: l.brezinova@vupop.skIng. Kristína BUCHOVÁ (RD)

Tel.: +421-2-48 20 69 68
E-mail: k.buchova@vupop.skMgr. Lucia CABANOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 81
E-mail: l.cabanova@vupop.skMgr. Blanka FECKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 09
E-mail: b.feckova@vupop.skMgr. Alena GALBAVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 69
E-mail: a.galbava@vupop.skMgr. Júlia HAJDU

Tel.: +421-2-48 20 69 17
E-mail: j.hajdu@vupop.skIng. Ľubomír HANISKO, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 21
E-mail: l.hanisko@vupop.skMgr. Vladimír HUTÁR, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 26
E-mail: v.hutar@vupop.skIng. Peter JANEČKA

Tel.: +421-2-48 20 69 77
E-mail: p.janecka@vupop.skMgr. Ildikó KAUSITZ

Tel.: +421-2-48 20 69 75
E-mail: i.kausitz@vupop.skMgr. Zuzana KLIKUŠOVSKÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 20
E-mail: z.klikusovska@vupop.skMgr. Júlia KOŠŤÁLOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 17
E-mail: j.kostalova@vupop.skBc. Veronika MIŠÍKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 31
E-mail: v.misikova@vupop.skIng. Mária MOZDÍKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 68
E-mail: m.mozdikova@vupop.skMgr. Stanislava OBLOŽINSKÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 20
E-mail: s.oblozinska@vupop.skBc. Michal OPÁLKA

Tel.: +421-2-48 20 69 77
E-mail: m.opalka@vupop.skIng. Eva PEKÁROVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 80
E-mail: e.pekarova@vupop.skMgr. Alena POLÁČKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 19
E-mail: a.polackova@vupop.skMgr. Radka POLÁKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 81
E-mail: r.polakova@vupop.skBc. Juraj ŠIDA

Tel.: +421-2-48 20 69 17
E-mail: j.sida@vupop.skMgr. Nina VITTEKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 69
E-mail: n.vittekova@vupop.skBc. Jana VOŠKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 70
E-mail: j.voskova@vupop.skBc. Andrea WONGREYOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 69
E-mail: a.wongreyova@vupop.skMgr. Adriana ZVERKOVÁ, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 69
E-mail: a.zverkova@vupop.sk