Kontakty

Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky


GSAA: helpdesk@vupop.sk, +421 2/59 278 997Ing. Michal SVIČEK, CSc.
vedúci odboru / zástupca riaditeľa

Tel.: 02-48 206 976
E-mail: m.svicek@vupop.skŠtepánka KANIČKOVÁ
sekretariát

Tel.: 02-48 206 915
E-mail: s.kanickova@vupop.skMgr. Dominik ABRAHÁM

Tel.: 02-48 206 972
E-mail: d.abraham@vupop.skMgr. Adam GALMIŠ (Regionálne pracovisko Prešov)

Tel.: 051-77 31 054
E-mail: a.galmis@vupop.skIng. Zuzana FULMEKOVÁ, PhD.

E-mail: z.fulmekova@vupop.skMgr. Vladimír HUTÁR, PhD.

Tel.: 02-48 206 926
E-mail: v.hutar@vupop.skIng. Peter JANEČKA

Tel.: 02-48 206 909
E-mail: p.janecka@vupop.skIng. Eva PEKÁROVÁ MBA

Tel.: 02-48 206 905
E-mail: e.pekarova@vupop.skBc. Jana VOŠKOVÁ

Tel.: 02-48 206 981
E-mail: j.voskova@vupop.skMgr. Adriana ZVERKOVÁ, PhD.

Tel.: 02-48 206 976
E-mail: a.zverkova@vupop.sk