Kontakty

Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie


doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
vedúca odboru

Tel.: +421-2-48 20 69 12
E-mail: j.sobocka@vupop.skRNDr. Martin SAKSA, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 23
E-mail: m.saksa@vupop.skMarianna Slivková (VZ)
sekretariát

Tel.: +421-2-48 20 69 74
E-mail: m.slivkova@vupop.skBc. Dominika ČAPKOVIČOVÁ (MD)
sekretariát

Tel.: +421-2-48 20 69 74
E-mail: d.capkovicova@vupop.skIng. Ivana BARTOŠOVIČOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 24
E-mail: i.bartosovicova@vupop.skMgr. Rastislav DODOK, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 23
E-mail: r.dodok@vupop.skRNDr. Beata HOUŠKOVÁ, CSc.
medzinárodné vzťahy a projekty

Tel.: +421-2-48 20 69 07
E-mail: b.houskova@vupop.skRNDr. Miroslav Kromka, CSc.

Tel.: +421-2-48 20 69 58
E-mail: m.kromka@vupop.skMgr. Dalibor KUSÝ

Tel.: +421-2-48 20 69 21
E-mail: d.kusy@vupop.skIng. Eva PIVARČEKOVÁ

Tel.: +421-2-48 20 69 59
E-mail: e.pivarcekova@vupop.skMgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 73
E-mail: r.skalsky@vupop.skRNDr. Jozef TAKÁČ, PhD.

Tel.: +421-2-48 20 69 22
E-mail: j.takac@vupop.sk