Odborné úlohy v rámci Kontraktu s PPA SR


 • Kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Kováčiková


 • Mapový server GIS-Infoservis pre potreby PPA a ostatné služby
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrej Morávek


 • Príprava grafických podkladov pre priame platby a projektové podpory
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčková


 • Spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčková