Vedecká konferencia

 

Eliminovanie degradačných procesov

v pôde obnovením biodiverzity

 

20. október 2020

 

 

Konferencia bude prebiehať formou uverejnenia prezentácií cez webový portál

od 20. 10. do 27. 10. 2020

 

V prípade otázok k prezentáciám môžete kontaktovať priamo autorov cez ich emailovú adresu.

Prezentácie:

Postery:

Konferencia sa uskutoční v rámci grantu č. APVV-15-0160

Použité fotografie: archív NPPC – VÚPOP; www.agrokruh.sk; Jeffery, S. – Gardi, C. – Jones, A. – Montanarella, L. – Marmo, L. – Miko, L. – Ritz, K. – Pérés, G. – Römbke, J. – van der Putten W. H. (eds.) 2010. European Atlas of Soil Biodiversity, 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-15806-3

Dizajn a webmaster

Karol Végh