Služby knižnice

Knižnica VÚPOP poskytuje služby nielen v rámci internej potreby zamestnancom, ale aj širšej užívateľskej verejnosti (študentom, vyučujúcim na stredných a vysokých školách, výskumným pracovníkom rezortu pôdohospodárstva, odborníkom v oblasti poľnohospodárstva a pod.).

Zabezpečuje:

 • distribúciu vydaných publikácií ústavom v rámci jeho výskumnej činnosti a účelovej propagácie
 • predaj publikácií a medziknižničnú výmenu vydaných publikácií
 • aktualizáciu knižných noviniek
 • katalogizáciu knižných jednotiek (články, zborníky, normy, atď.)

Poskytuje:

 • základné služby v zmysle knižničného poriadku
 • výpožičné služby
 • prezenčné služby v rámci knižnice
 • prístup na internet pre externých záujemcov
 • odborné časopisy týždenných a mesačných periodík
 • poradenské služby (informácie o spôsobe využívania knižnice)
 • konzultačné služby
 • prístup k technickým normám a zákonom
 • skenovanie dokumentov
 • xerokópie dokumentov so zreteľom na dodržiavanie autorských práv


>> Knižné novinky

PDF Ponuka knižných publikácií vydaných VÚPOP

PDF Cenník výkonov


Výpožičný čas: 8.00 – 12.00 hod.
  13.00 – 14.30 hod.
Adresa: Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
Kontakt: Magdaléna Vykysalá
  02 / 48 206 911
Email: m.vykysala@vupop.sk