Regionálne pracovisko Prešov

ul. Raymanova 1, 080 01 Prešov


Ing. Stanislav TORMA, PhD.
vedúci pracoviska

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: s.torma@vupop.skRNDr. Štefan KOCO, PhD.
zástupca vedúceho pracoviska

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: s.koco@vupop.skprof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.

Tel.: +421-51-77 31 054
Mobil.: +421-907-784 186
E-mail: j.vilcek@vupop.skHelena KARDOHEĽOVÁ

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: h.kardohelova@vupop.skRNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, CSc.

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: g.barancikova@vupop.skIng. Monika GUTTEKOVÁ

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: m.guttekova@vupop.skIng. Ján HALAS, PhD.

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: j.halas@vupop.skMgr. Tadeáš LITAVEC

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: t.litavec@vupop.skRNDr. Peter SOPKO, PhD.

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: p.sopko@vupop.sk