Kontakty

Odbor Pôdnej služby


RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
vedúca odboru

Tel.: 02-48 206 906
E-mail: andrea.rasova@nppc.skŠtepánka KANIČKOVÁ
sekretariát

Tel.: 02-48 206 915
E-mail: stepanka.kanickova@nppc.skRNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.
zástupca vedúceho

Tel.: 02-48 206 916
E-mail: blanka.ilavska@nppc.skMgr. Martin HOZLÁR

Tel.: 02-48 206 978
E-mail: martin.hozlar@nppc.skMgr. Jozef KOREŇ

Tel.: 02-48 206 908
E-mail: jozef.koren@nppc.sk