Odbor laboratórnych činností

ul. Priemyselná 4, 821 08 Bratislava


RNDr. Vladimír PÍŠ, PhD.
vedúci pracoviska
Tel.: +421-2-44 458 704
E-mail: vladimir.pis@nppc.sk



Beáta JAMNICKÁ
sekretariát, archív pôdnych vzoriek
Tel.: +421-2-49 105 090
Tel.Lab.: +421-2-49 105 095
E-mail: beata.jamnicka@nppc.sk



Ing. Zuzana BEZÁKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 091
E-mail: zuzana.bezakova@nppc.sk



Eva JURÍKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 092
E-mail: eva.jurikova2@nppc.sk



Mgr. Milan KALIŠ, PhD.

Tel.: +421-2-49 105 093
E-mail: milan.kalis@nppc.sk



Alžbeta KUCHTOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 094
E-mail: alzbeta.kuchtova@nppc.sk



RNDr. Dušan NÁGEL

Tel.: +421-2-49 105 091
E-mail: dusan.nagel@nppc.sk



RNDr. Igor SOBOCKÝ

Tel.: +421-2-49 105 096
E-mail: igor.sobocky@nppc.sk



Mária STRAPÁKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 097
E-mail: maria.strapakova@nppc.sk



Eva TORNYAIOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 098
E-mail: eva.tornyaiova@nppc.sk