Kvalita závlahovej vody - sezóna 2022

Monitorované lokality:

Číslo ČS Názov závlahovej sústavy Zdroj vody
5 208 253 014 ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kúty kanál Kúty - Brodské
5 208 253 044 ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé Leváre Lakšársky potok
5 201 181 003 ZP z VN Blatné VN Blatné
5 201 317 005 ZP SM Senec - V. Biel ZČS štrkovisko štrkovisko
5 203 138 009 ZČS Pavlice štrkovisko
5 202 133 022 ZP HŽO II. ČS 24 Mierovo Malý Dunaj
5 202 132 009 ZP HŽO I. ČS 11 Čakany Malý Dunaj
5 203 103 015 ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri Senci Čierna voda
5 203 125 002 ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny Dvor Čierna voda
5 210 200 002 ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS Pobedím Biskupický kanál
r.km 29,00 Senica Myjava
5 209 359 002 ZP Ludanice-Preseľany ČS Preseľany Nitra
5 211 180 036 ZP Trnavská tabuľa S I. ČS Bučany 4 Dudváh
5 211 175 032 ZČV Kostoľany - ZavarI.st. ČS2 Trakovice Dudváh
5 204 605 002 ZP Hurbanovo I. ČS základná kanál Patinský 4
5 204 602 003 ZP Iža - Marcelová kanál Patinský 4

Hodnotenie kvality v zmysle STN 75 7143: I. trieda kvality, voda vhodná na závlahu

II. trieda kvality, voda podmienečne vhodná na závlahu

III. trieda, voda nevhodná na závlahu