Odbor laboratórnych činností

ul. Priemyselná 4, 821 08 Bratislava

RNDr. Vladimír PÍŠ, PhD.
vedúci pracoviska

Tel.: +421-2-44 458 704
E-mail: vladimir.pis@nppc.sk
Beáta JAMNICKÁ
sekretariát, archív pôdnych vzoriek

Tel.: +421-2-49 105 090
Tel.Lab.: +421-2-49 105 095
E-mail: beata.jamnicka@nppc.sk
Ing. Zuzana BEZÁKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 091
E-mail: zuzana.bezakova@nppc.sk
Eva JURÍKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 092
E-mail: eva.jurikova2@nppc.sk
Mgr. Milan KALIŠ, PhD.

Tel.: +421-2-49 105 093
E-mail: milan.kalis@nppc.sk
Alžbeta KUCHTOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 094
E-mail: alzbeta.kuchtova@nppc.sk
RNDr. Dušan NÁGEL

Tel.: +421-2-49 105 091
E-mail: dusan.nagel@nppc.sk
Mária STRAPÁKOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 097
E-mail: maria.strapakova@nppc.sk
Eva TORNYAIOVÁ

Tel.: +421-2-49 105 098
E-mail: eva.tornyaiova@nppc.sk