Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie

ul. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
vedúca odboru

Tel.: 02-48 206 912
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk
RNDr. Beata HOUŠKOVÁ, CSc.
medzinárodné vzťahy a projekty

Tel.: 02-48 206 907
E-mail: beata.houskova@nppc.sk
Štepánka KANIČKOVÁ
sekretariát

Tel.: 02-48 206 915
E-mail: stepanka.kanickova@nppc.sk
Mgr. Rastislav DODOK, PhD.

Tel.: 02-48 206 923
E-mail: rastislav.dodok@nppc.sk
RNDr. Emil Fulajtár PhD.

E-mail: emil.fulajtar@nppc.sk
RNDr. Miroslav KROMKA, CSc.

Tel.: 02-48 206 958
E-mail: miroslav.kromka@nppc.sk
Mgr. Dalibor KUSÝ

Tel.: 02-48 206 926
E-mail: dalibor.kusy@nppc.sk
RNDr. Martin SAKSA, PhD.

Tel.: 02-48 206 911
E-mail: martin.saksa@nppc.sk
Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.

Tel.: 02-48 206 973
E-mail: rastislav.skalsky@nppc.sk
RNDr. Jozef TAKÁČ, PhD.

Tel.: 02-48 206 922
E-mail: jozef.takac@nppc.sk