Pripravované podujatiaMedzinárodná vedecká konferencia: Pedologické dni 2022

Termín konania: 12. 09. – 14. 09. 2022

Miesto konania: Zvolen – Technická univerzita

Medzinárodná konferencia je zameraná na Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôdy.
Vedecká konferencia: Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Termín konania:21. 09. 2022

Miesto konania: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká konferencia je výstupom projektu APVV-18-0035.