Pripravované podujatia


Vedecká konferencia: „Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“

Termín konania: 7. novembra 2019 o 9.00 hod.

Miesto konania: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava

Poznámka: Vedecká konferencia je výstupom aplikačného projektu APVV-15-0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“

Pozvánka: PDFSTIAHNUŤ

Viac info: https://www.pedologia.sk/ukpk/index.html