Ostatné odborné úlohy a projekty


  • Monitorovanie poľnohospodárskych pôd pre potreby plnenia Medzivládnej dohody z 19. 04. 1995
    Objednávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rastislav Dodok, PhD.


  • Hodnotenie rizika ohrozenia kvality vodných zdrojov ovplyvnených poľnohospodárskou činnosťou k využívaniu dusíkatých a fosforečných hnojív
    Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
    Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Bezák