Odborné úlohy v rámci Kontraktu s PPA SR


  • Kontrola oprávnenosti poberania dotácií na plochu metódou DPZ
    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivana Kováčiková


  • Mapový server GIS-Infoservis pre potreby PPA a ostatné služby
    Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Ondačková


  • Spracovanie a vyhodnotenie kontrol na mieste
    Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčková