Vedecké práce


Vedecké práce vychádzajú pod hlavičkou Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava. Odborný obsah ako aj príspevky publikujú zamestnanci VÚPOP Bratislava, ako aj vedeckí pracovníci iných inštitúcii. Vychádzajú pravidelne každý kalendárny rok. Príspevky sa zaoberajú aktuálnymi problémami v oblasti ochrany pôdy, bonity pôdy ako aj rôznych chemických a fyzikálnych analýz pôd v regiónoch SR. Mnohé príspevky sú publikované v rámci projektov VÚPOP Bratislava.


PDF Rok 2020

PDF Rok 2018

PDF Rok 2017

PDF Rok 2016

PDF Rok 2015

PDF Rok 2014

PDF Rok 2013

ePUB Rok 2012

PDF Rok 2012

PDF Rok 2011

PDF Rok 2010

PDF Rok 2009

PDF Rok 2008

PDF Rok 2007

PDF Rok 2006

PDF Rok 2005

PDF Rok 2004

PDF Rok 2002