Agrokomplex Nitra 2011

Vyhodnotenie 38. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy AGROKOMPLEX

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy sa aj v tomto roku zúčastnil na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex Nitra.

Cieľom účasti bolo osloviť čo najširšie spektrum odbornej a širokej verejnosti ponukou expertných a poradenských služieb predovšetkým v oblasti aktivít Pôdnej služby a činností, ktoré ponúka akreditované pracovisko laboratórnych činností. Nemenej atraktívnou bola ponuka a predaj publikácií vydaných Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, o ktoré verejnosť prejavila zvýšený záujem.

Propagácia odborných činností bola počas výstavy prezentovaná prostredníctvom plazmových obrazoviek.

Novinkou v tomto roku bolo vykonávanie vybraných analýz pôdy a vody priamo v expozícii.

Vysoká návštevnosť našej expozície a záujem o ponúkané služby prekonali naše očakávania a potvrdili, že o naše nadobudnuté výsledky a informácie o pôde je stále veľký záujem a to nie len zo strany poľnohospodárov a odbornej verejnosti, ale aj zástupcov podnikateľských subjektov, študentov, či záhradkárov.

Inovácia expozície sa odzrkadlila v niekoľko násobnom zvýšení počtu aktívnych záujemcov o nami propagované činnosti, čo je zárukou a prísľubom ďalších objednávok zo strany podnikateľských subjektov a širokej verejnosti.

Z dôvodu veľkého záujmu verejnosti o odborné publikácie, tieto naďalej ponúkame v rámci letného výpredaja v knižnici VÚPOP.
Kontakt:
Magdaléna Vykysalá
Tel. 02/48206905
E-mail: eva.pekarova@nppc.sk

Vzhľadom na zvýšený záujem verejnosti o rozbory pôdy a vody počas výstavy Agrokomplex Nitra radi uvítame všetkých záujemcov o ponúkané služby na Pracovisku laboratórnych činností.
Kontakt:
RNDr. Vladimír Píš, PhD.
Priemyselná 4, Bratislava
Tel.: 02-44 458 704
E-mail: vladimir.pis@nppc.sk