Významné zákazky VÚPOP

Ortofotomapy v operáte LPIS pre poľnohospodárske družstvá

PD Jurová, PD Kravany, PD Zamagurie, PD Mestečko, PD Podhájska-Radava, Družstvo AGROPLUS, PD Suchá Hora, PD Mošovce, PD Dolný Oháj, PD Hranovnica, PD Plavé Vozokany, Agrofarma Tisovec, PD Roštár, Podielnícke družstvo SKARABEUS, Agrodružstvo Rimavská Seč, PD Včelince, PD Dolný Štál, PD Uhrovec, PD Horný Bar, PD Abrahám, PD Hronské Kľačany, PD Lieskovec, Roľnícke družstvo Šaľa, PD Liesková-Sliače, PD Senohrad, PD Liptovská Teplička, Farma Jatov, Farma Majcichov, Roľnícke družstvo Pribylina, Agrodružstvo Dlhá nad Oravou, PD Ďumbier, PD Belá-Dulice, PD Veľké Blahovo, PD Orechová Potôň, PD Dolný Kubín, PD Trhové Mýto, Združenie PD Poltár, PD Kozárovce, PD Kluknava, PD KLAS, Družstvo Silica


Bilancie skrývky humusového horizontu pre subjekty

ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom; solárne elektrárne SolarLand1, s.r.o., Bratislava; veterné elektrárne Wind Energie, s.r.o., Bratislava; ITB Developement, a.s. Bratislava; obchodné centrum CP Dubnica, s.r.o. Bratislava; priemyselný areál Korosch Slovakia, s.r.o. Krušovce; vykrývače mobilného signálu I.T.A. Telecom Slovakia, s.r.o. Bratislava; PRODEX, s.r.o., Bratislava; REAL+, s.r.o., Banská Bystrica


Aktualizácie hraníc a kódov BPEJ v rámci pozemkových úprav, ROEP pre subjekty

Dopravoprojekt, a.s., Bratislava; GRUY, s.r.o., Lučenec; Geodézia Bratislava, a.s.; Geodézia Žilina, a.s.; A-Zenit, s.r.o. Rimavská Sobota; Agrocons Banská Bystrica; GEO 3, s.r.o., Trenčín; ORNTH, s.r.o. Banská Bystrica; Perigeum Group, s.r.o., Bratislava; Perigeum Team, s.r.o., Bratislava; Konzorcium G.I.S., Trenčín; Geometra, s.r.o., Trenčín


Zákazky v rámci laboratória

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislavarealizácia monitoringu pôdy diaľnica D1 Svinia – Prešov
Asparagus, a.s.Veľké Leváreorganické kontaminanty, Imeľ, 60 ha zrnitostné zloženie pôd, kvalita závlahovej vody v zmysle STN 7571 43
Floraservis, s.r.o., Bratislavaanalýza tekutých hnojív
HAMOS, s.r.o., Šamorínanalýza kalov a pôd v zmysle požiadaviek zákona 188/2003, Rusovce, 315 ha
Národné lesnícke centrum, Zvolenfyzikálne vlastnosti pôd, pF krivky
Ing. F. Hrežo, CSc., súdny znalecstanovenie vodorozpustného fluóru v pôdach v okolí Žiaru nad Hronom, 1 660 ha
Amec Nuclear Slovakia, s.r.o., Jaslovské Bohuniceorganické polutanty v pôde v areáli jadrovej elektrárne
Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohradkal z ČOV podľa požiadaviek zákona 188/2003
O.M.C. Invest, Pezinokagrochemické a hygienické vlastnosti pôdy v oblasti Rastislavíc, 500 ha
Environment Management Banská Bystricarizikové prvky v pôde podľa požiadaviek zákona 188/2003 Čierny Brod, 374 ha


Ostatné významné zákazky

Dopravoprojekt, a.s., Bratislava Divízia Prešovposúdenie stavu odhumusovania pôd v rámci stavby diaľnice na úseku Fričovce – Svinia
Projekcia, Ing. Š. Senaj, Prešovcharakteristika pôdnych pomerov pre účely protipovodňových opatrení obcí Havaj, Bukovce, Vislava, Miroľa
ObPÚ Humennénávrh sanácie pôd poškodených eróziou a svahu ohrozeného zosuvom v k.ú. Snina
GENERIX, a.s., Bratislava BLUECUBE s.r.o., Bratislavaodborné pedologické posudky
ISPO s.r.o., inžinierske stavby, Prešovpedologický prieskum v trase výstavby a rekonštrukcií ciest