Uskutočnené podujatia v roku 2005

Agrokomplex 2005
18 – 23. augusta 2005, Nitra

viac informácií tu


„Humic Substances in Ecosystems 6“
19 – 22. júna 2005, Račkova dolina

International Scientific Conference

abstract

program


Štvrté pôdoznalecké dni na Slovensku
4 -16. júna 2005, Čingov, Slovenský raj

Zborník z konferencie nájdete v položke PUBLIKÁCIE odkaz Zborník