Odbor Pôdnej služby

ul. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

 

RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
vedúca odboru
Tel.: 02-48 206 906
E-mail: andrea.rasova@nppc.sk

 

RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.

Tel.: 02-48 206 916
E-mail: blanka.ilavska@nppc.sk

 

Štepánka KANIČKOVÁ
sekretariát
Tel.: 02-48 206 915
E-mail: stepanka.kanickova@nppc.sk

 

Mgr. Martin HOZLÁR

Tel.: 02-48 206 978
E-mail: martin.hozlar@nppc.sk

 

Mgr. Jozef KOREŇ

Tel.: 02-48 206 908
E-mail: jozef.koren@nppc.sk

 

Mgr. Dáša ORSÁGOVÁ

Tel.: 02-48 206 973
E-mail: dasa.orsagova@nppc.sk