Uskutočnené podujatia v roku 2023

Odborný seminár: Pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy) a prezentácie vedeckých projektov riešených v rámci EÚ (EJP SOIL)

Termín konania: 15. november 2023

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Zborník

Prezentácie (zip)


AGROKOMPLEX 2023

48. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Termín konania: 17.  –  20. august 2023

Miesto konania: Národné výstavisko Nitra


Odborný seminár: Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

Termín konania: 15. júna 2023

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Popis

Prezentácie (zip)