Uskutočnené podujatia v roku 2023

Odborný seminár: Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

Termín konania: 15. júna 2023

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Popis

Prezentácie (zip)