Uskutočnené podujatia v roku 2011

„Školenia Programu rozvoja vidieka 2007-2013“

Adaptácia web „Pôdneho portálu VÚPOP a komplexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenia a PRV v termínoch:
18. 02. 2011, 22. 02. 2011, 25. 02. 2011, 20. 09. – 21. 09. 2011, 23. 09. 2011

Poskytovanie web digitálneho geografického podnikového zošitu/knihy parciel a aplikácia pre manažovanie podniku v súlade s cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky v termínoch:
13. 05. 2011, 17. 05. 2011, 19. 05. 2011


„Vedecký seminár venovaný životnému jubileu RNDr. Michala Džatka, CSc.“
29. 09. 2011

Organizátor: Societas pedologica slovaca, VÚPOP


„Agrokomplex Nitra 2011“
18. 08. – 21. 08. 2011, Nitra

38. medzinárodná výstava zameraná na poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
zobraziť podrobnosti


„Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.“
27. 05. 2011

Organizátor: Societas pedologica slovaca, VÚPOP


„Verejný odpočet VÚPOP“
11. 05. 2011

Výročná správa VÚPOP Bratislava za rok 2010 je zverejnená na web stránke Organizácia->Výročné správy„.