Pripravované podujatia

Odborný seminár: Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

Termín konania: 15. 06. 2023

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Odborný seminár je súčasťou úlohy odbornej pomoci č. 5 „Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR“

Pozvánka: stiahnuť