Pripravované podujatia

SVETOVÝ DEŇ KNÍH A AUTORSKÝCH PRÁV

23. apríla si pripomíname „Svetový deň kníh a autorských práv“, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o význame kníh a literatúre vo svete, vrátane ochrany autorských práv. Prostredníctvom tohto dňa knižnica Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej NPPC – VÚPOP) chce podporiť čítanie a vzdelávanie v oblasti pôdy a osláviť prínos kníh. V rámci nášho knižničného zamerania budú dňa 23. apríla 2024 návštevníci našej knižnice oboznámení s históriou našej knižnice a súčasnou ponukou našich kníh. Zároveň bude každému návštevníkovi darovaná publikácia, ktorej autori sú vedecko-výskumní pracovníci NPPC – VÚPOP.

Termín konania: 23. apríla 2024, 8:00 – 14:00 hod.

Miesto konania: NPPC-VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava


AGROKOMPLEX 2024

Termín konania: 15 .- 18. 08. 2024

Miesto konania: Národné výstavisko Nitra


PEDOLOGICKÉ DNI 2024
Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Termín konania: 18. – 20. 09. 2024

Miesto konania: Liptovský Ján

Viac informácií: https://www.pedologia.sk/pedologicke-dni-2024-udrzatelnost-pody-v-kontexte-narodnych-a-europskych-iniciativ/