Uskutočnené podujatia v roku 2014

„AGROKOMPLEX 2014“

41. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Termín: 21. 08. 2014 – 24. 08. 2014, Nitra


„PEDOLOGICKÉ DNI“

Ekosystémové zložky pôd v poľnohospodárskej a lesnej krajine

Termín: 09.09.2014 – 11.09.2014, Skalica

Bližšie informácie: http://www.pedologia.sk/podoznalecke-dni-2014