Uskutočnené podujatia v roku 2015

Vedecký seminár „ENVIRONMENTÁLNE INDEXY, OBLASTI EKOLOGICKÉHO ZÁUJMU A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V KRAJINE“

Termín: 27. 11. 2015, NPPC-VÚPOP

Pozvánka

Program

Prezentácie (65MB)

Zborník


Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.

Termín: 25. 6. 2015, PVOD Kočín-Šterusy

Pozvánka

LAUDATIO K 10. VÝROČIU ÚMRTIA ING. PAVLA JAMBORA, CSc.

Slová bývalému šéfovi

Spomienka na cintoríne a stretnutie v PVOD Kočín: