Prieskum LUCAS 2022

Prieskum LUCAS 2022: Štatistický prieskum využitia krajiny a krajinnej pokrývky
Štatistický úrad Európskej komisie, EUROSTAT, vykonáva prieskum LUCAS 2022 o stave krajinnej pokrývky a využitia krajiny a ich zmenách v Európskej únii. Prieskum sa vykonáva od marca do októbra 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas). V Slovenskej republike prieskum zahŕňa 3701 bodov v teréne a vykonáva ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).