Uskutočnené podujatia v roku 2019

Odborný seminár: „Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu v mestách (na príklade Trnavy)“

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Mesto Trnava, Geografický ústav SAV Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava Vás pozývajú na odborný seminár „Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu v mestách (na príklade Trnavy)“, ktorý sa bude konať dňa 19. septembra 2019 o 10.00 hod. na radnici mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva.

Prihlasovanie a bližšie informácie: Ing. Ivana Bartošovičová, sekretariát NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava, e-mail: ivana.bartosovicova@nppc.sk, tel.: +421 2 43420866

PDF Pozvánka


Vedecká konferencia: „Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“

Termín konania: 7. novembra 2019 o 9.00 hod.

Miesto konania: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava

Poznámka: Vedecká konferencia je výstupom aplikačného projektu APVV-15-0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“

Pozvánka:PDFSTIAHNUŤ

Viac info:https://www.pedologia.sk/