Regionálne pracovisko Prešov

ul. Raymanova 1, 080 01 Prešov

Ing. Stanislav TORMA, PhD.
vedúci pracoviska

Tel.: +421-51-75 97 601
Mobil.: +421-907-784 186
E-mail: stanislav.torma@nppc.sk
Mgr. Patrícia HUSOVSKÁ
sekretariát

Tel.: +421-51-77 31 054
E-mail: patricia.husovska@nppc.sk
RNDr. Štefan KOCO, PhD.
zástupca vedúceho pracoviska

Tel.: +421-51-29 41 523
E-mail: stefan.koco@nppc.sk
Mgr. Matúš MAXIN, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 526
E-mail: matus.maxin@nppc.sk
prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 522
E-mail: jozef.vilcek@nppc.sk
doc. RNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, CSc.

Tel.: +421-51-29 41 524
E-mail: gabriela.barancikova@nppc.sk
Ing. Monika GUTTEKOVÁ

Tel.: +421-51 29 41 525
E-mail: monika.guttekova@nppc.sk
Ing. Ján HALAS, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 526
E-mail: jan.halas@nppc.sk
Mgr. Tadeáš LITAVEC

Tel.: +421-51-29 41 527
E-mail: tadeas.litavec@nppc.sk
RNDr. Peter SOPKO, PhD.

Tel.: +421-51-29 41 528
E-mail: peter.sopko@nppc.sk