Kvalita závlahovej vody

Hodnotenie kvality v zmysle STN 75 7143:

I. trieda kvality, voda vhodná na závlahu

II. trieda kvality, voda podmienečne vhodná na závlahu

III. trieda, voda nevhodná na závlahu


Sezóna 2023

Monitorované lokality:

Číslo ČSNázov závlahovej sústavyZdroj vody
5 208 253 014ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kútykanál Kúty – Brodské
5 208 253 044ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé LeváreLakšársky potok
5 201 181 003ZP z VN BlatnéVN Blatné
5 201 370 002ZP Chorvátsky Grob, ČS Bernolákovoštrkovisko
5 203 138 009ZČS Pavliceštrkovisko
5 202 133 058ZP HŽO II, ČS 27 LehniceMalý Dunaj
5 202 132 009ZP HŽO I. ČS 11 ČakanyMalý Dunaj
5 203 103 015ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri SenciČierna voda
5 203 125 002ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny DvorČierna voda
5 210 200 002ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS PobedímBiskupický kanál
r.km 29,00SenicaMyjava
5 209 359 002ZP Ludanice-Preseľany ČS PreseľanyNitra
5 211 180 011ZP Trnavská tabuľa S I, ČS Žlkovce 1Dudváh
5 211 175 032ZČV Kostoľany – ZavarI.st. ČS2 TrakoviceDudváh
5 204 592 001ZP Komárno – Ďulov Dvor, ČS Ďulov DvorPatinský kanál 4
5 204 602 003ZP Iža – MarcelováPatinský kanál 4


Sezóna 2022

Monitorované lokality:

Číslo ČSNázov závlahovej sústavyZdroj vody
5 208 253 014ZP Sekule- M. Leváre I.-V2N1 Kútykanál Kúty – Brodské
5 208 253 044ZP Sekule- M. Leváre I.-V5 Malé LeváreLakšársky potok
5 201 181 003ZP z VN BlatnéVN Blatné
5 201 317 005ZP SM Senec – V. Biel ZČS štrkoviskoštrkovisko
5 203 138 009ZČS Pavliceštrkovisko
5 202 133 022ZP HŽO II. ČS 24 MierovoMalý Dunaj
5 202 132 009ZP HŽO I. ČS 11 ČakanyMalý Dunaj
5 203 103 015ZP Čierna Voda I. ČS 7 Kráľová pri SenciČierna voda
5 203 125 002ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny DvorČierna voda
5 210 200 002ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS PobedímBiskupický kanál
r.km 29,00SenicaMyjava
5 209 359 002ZP Ludanice-Preseľany ČS PreseľanyNitra
5 211 180 036ZP Trnavská tabuľa S I. ČS Bučany 4Dudváh
5 211 175 032ZČV Kostoľany – ZavarI.st. ČS2 TrakoviceDudváh
5 204 605 002ZP Hurbanovo I. ČS základnákanál Patinský 4
5 204 602 003ZP Iža – Marcelovákanál Patinský 4