Uskutočnené podujatia v roku 2012

„ENVIRONMENTÁLNE INDEXY A INDIKÁTORY AKO NÁSTROJE ANALÝZY A HODNOTENIA STAVOV A PROCESOV V KRAJINE“

vedecký seminár

Termín: 14. 11. 2012, VÚPOP, Bratislava


„AGROKOMPLEX 2012“

39. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Termín: 23. 08. 2012 – 26. 08. 2012, Nitra


„PEDOLOGICKÉ DNI“

Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany.

Termín: 18. 09. 2012 – 20. 09. 2012, Snina

Bližšie informácie: http://www.pedologia.sk/pedologicke-dni-2012