Uskutočnené podujatia v roku 2006

„Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny“
26. septembra 2006, VÚPOP, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava

Vedecký seminár


AGROKOMPLEX 2006
17 – 22. augusta 2006, Nitra

viac informácií tu


“Ochrana pôd Pracovného spoločenstva Podunajských krajín”
10 – 11. mája 2006

Arbeitsgruppe Bodenschutz der ARGE Donauländer – Stretnutie pracovnej skupiny


„8th MC and WGs Meeting“
3 – 4. mája 2006

COST 629

Správa

Foto