Služby tlačiarenského a edičného strediska

Činnosť vedy a výskumu úzko súvisí s potrebou tlačiarenského a edičného strediska, v rámci ktorého realizujeme široké spektrum služieb:

  • vyhotovenie grafických návrhov
  • digitálnu tlač
  • knihárske spracovanie
  • lepenie väzby
  • výrobu pozvánok, hlavičkových papierov, letákov, bulletinov, katalógov, menoviek, vizitiek, posterov, kalendárov, propagačných materiálov, študijných materiálov, atď.
Adresa:Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt:Ing. Karol Végh
 02 / 48 206 940
Email:karol.vegh@nppc.sk