Odbor analýzy a hodnotenia informácií o poľnohospodárskej krajine

ul. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Ing. Michal SVIČEK, CSc.
vedúci odboru / zástupca riaditeľa

Tel.: 02-48 206 976
E-mail: michal.svicek@nppc.sk
Štepánka KANIČKOVÁ
sekretariát

Tel.: 02-48 206 915
E-mail: stepanka.kanickova@nppc.sk
Mgr. Dominik ABRAHÁM

Tel.: 02-48 206 972
E-mail: dominik.abraham@nppc.sk
Ing. Kristína BUCHOVÁ

Tel.: 037-654 6188
E-mail: kristina.buchova@nppc.sk
Ing. Tatiana ČIČOVÁ, PhD.

E-mail: tatiana.cicova@nppc.sk
Ing. Zuzana FULMEKOVÁ, PhD.

E-mail: zuzana.fulmekova@nppc.sk
Mgr. Vladimír HUTÁR, PhD.

Tel.: 02-48 206 926
E-mail: vladimir.hutar@nppc.sk
Ing. Eva PEKÁROVÁ, MBA
vedecká tajomníčka

Tel.: 02-48 206 905
E-mail: eva.pekarova@nppc.sk
Mgr. Adriana ZVERKOVÁ, PhD.

Tel.: 02-48 206 976
E-mail: adriana.zverkova@nppc.sk