Sekretariát riaditeľa

ul. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Ing. Pavol BEZÁK
riaditeľ

Tel.: 02-43 420 866
E-mail: pavol.bezak@nppc.sk
Ing. Ivana BARTOŠOVIČOVÁ
sekretariát

Tel.: 02-43 420 866
E-mail: ivana.bartosovicova@nppc.sk
Eva RÉVAYOVÁ

Tel.: 02-48 206 918
E-mail: eva.revayova@nppc.sk
Gabriela POLAKOVIČOVÁ

Tel.: 02-48 206 961
E-mail: gabriela.polakovicova@nppc.sk
Ing. Karol VÉGH
tlačiarenské a edičné stredisko

Tel.: 02-48 206 940
E-mail: karol.vegh@nppc.sk

Oľga KOVÁČOVÁ
hospodárska správa

Tel.: 02-48 206 924
Mobil: 0907 716 033
E-mail: olga.kovacova@nppc.sk