Uskutočnené podujatia v roku 2024

WORKSHOP k projektu EJP SOIL (WP2):
Dostupnosť vedomostí/znalostí a bariéry pre ich využitie – Národná analýza – SK
Knowledge availability and barrriers for knowledge use – National analysis – SK

Termín konania: 14. 03. 2024

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava