Uskutočnené podujatia v roku 2024

SPOLOČNE PRE KRAJINU: NAŠE DEDIČSTVO, NAŠA BUDÚCNOSŤ

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti dezertifikácii a suchu bola v priestoroch NPPC – VÚPOP otvorená výstava so zameraním na budúcnosť pôdy, ktorá mala výchovno-vzdelávací charakter.

Návštevníci boli oboznámení s témou dezertifikácie zameranej na zastavenie a zvrátenie alarmujúcich trendov sucha a splnenie tak globálnych záväzkov – obnoviť do roku 2030 jednu miliardu hektárov znehodnotenej pôdy.

Termín konania: 17. 06. 2024 – 30. 06. 2024

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava


Svetový deň kníh a autorských práv

Termín konania: 23. 04. 2024

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava

Prezentácia: PDF


WORKSHOP k projektu EJP SOIL (WP2):
Dostupnosť vedomostí/znalostí a bariéry pre ich využitie – Národná analýza – SK
Knowledge availability and barrriers for knowledge use – National analysis – SK

Termín konania: 14. 03. 2024

Miesto konania: NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, Bratislava