Uskutočnené podujatia v roku 2018

Odborný seminár – Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade Bratislavy)“

Termín konania: 4. júna 2018 o 9:00 h.

Miesto konania:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 1. poschodie, veľká zasadačka, Bratislava

PDF Pozvánka