Pôdoznalecké dni – zborníky

Informácie k pôdoznaleckým konferenciám: ZOBRAZIŤ

Piate pôdoznalecké dni v SR

Sielnica, 2008

Zborník z konferencie 2008


Štvrté pôdoznalecké dni v SR

Čingov, Slovenský raj, 2005

Zborník z konferencie 2005


Tretie pôdoznalecké dni v SR

Mojmírovce, Nitra, 2004

Fotky z konferencie si môžete stiahnúť tu: 
prezentácie
exkurzia
banket

Zborník z konferencie 2004


Druhé pôdoznalecké dni v SR

Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2003

Zborník z konferencie 2003


Prvé pôdoznalecké dni v SR

Račková dolina, Vysoké Tatry, 2002

Zborník z konferecnie 2002