Svetový deň pôdy 2022

Vážení členovia Societas pedologica slovaca, kolegovia, farmári, NGO, zástupcovia MPRV SR a ostatné zainteresované subjekty, dovoľte mi srdečne Vás pozvať na celodenný seminár s názvom:
Svetový deň pôdy – príležitosť riešiť udržateľnosť pôdy pre všetky zainteresované subjekty
a osláviť tak Svetový deň pôdy dňa 7. 12. 2022 na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Trenčianska 55.
Súčasťou seminára bude DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ VÚPOP NPPC a príspevky farmárov praktizujúcich udržateľný manažment na pôde.

Pozvánka: Stiahnuť

PREZENTÁCIE: Stiahnuť