Svetový deň boja proti suchu a dezertifikácii 2023

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD sa uskutoční dňa 15. 06. 2023 odborný seminár, ktorý sa bude konať vo veľkej zasadacej miestnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC na Trenčianskej 55, v Bratislave.

Pozvánka: Stiahnuť