Uskutočnené podujatia v roku 2010

„Školenia Programu rozvoja vidieka 2007-2013“

Adaptácia web „Pôdneho portálu VÚPOP a komplexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenia a PRV v termínoch:
08. 03. – 09. 03. 2010, 11. 03. – 12. 03. 2010, 16. 03. – 17. 03. 2010, 16. 09. – 17. 09. 2010, 21. 09. – 22. 09. 2010, 27. 09. – 28. 09. 2010

Poskytovanie web digitálneho geografického podnikového zošitu/knihy parciel a aplikácia pre manažovanie podniku v súlade s cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky v termínoch:
15. 06. 2010, 17. 06. 2010, 24. 06. 2010, 04. 10. 2010, 12. 10. 2010, 13. 10. 2010


„Druhá konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti“
29. 09. – 01. 10. 2010

Odborná konferencia

Miesto konania: Kongresové centrum na Radnici, Rožňava, 106 účastníkov


„Agrokomplex Nitra 2010“

37. medzinárodná výstava zameraná na poľnohospodárstvo a potravinárstvo


„50. výročie VÚPOP“
02. 06. 2010

Miesto konania: Hotel Gate, Bratislava, 75 účastníkov


„Urban SMS workshop“
17. – 19. 02. 2010

Miesto konania: Hotel Holiday Inn Bratislava, 55 účastníkov


„Tretie pracovné stretnutie riešiteľov WP2 a WP4 v rámci projektu GS Soil“
02. – 03. 02. 2010

Workshop

Miesto konania: kongresové centrum – Hotel Tatra, Bratislava, 50 účastníkov