Uskutočnené podujatia v roku 2007

“Pôda v modernej informačnej spoločnosti”
20.-23.8. 2007 v hoteli Relax v Rožnově pod Radhoštěm, ČR

1. konferencia Českej a Slovenskej pedologickej spoločnosti