Kvalita závlahovej vody 5 203 125 002 – 2023

ZP Čierna Voda II/2 ČS Lúčny Dvor