Kvalita závlahovej vody 5 210 200 002 – 2023

ZP Piešťany-N. Mesto II., ČS Pobedím