Kvalita závlahovej vody 5 201 370 002 – 2023

ZP Chorvátsky Grob, ČS Bernolákovo