Kvalita závlahovej vody 5 201 370 002 – 2024

ZP Chorvátsky Grob, ČS Bernolákovo