Kvalita závlahovej vody 5 211 180 011 – 2024

ZP Trnavská tabuľa S I, ČS Žlkovce 1