Spresňovania BPEJ pre projekty pozemkových úprav

Pre aktualizáciu BPEJ pre projekty pozemkových úprav (PPÚ) je potrebné Pôdnej službe poskytnúť:
– písomnú objednávku (žiadosť): názov, adresa, bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, kontaktná osoba

– prílohy:
– zmluvu o dielo (1 a 2 strana – stačí fotokópia),
– časť o rozpočtových nákladoch zo zmluvy o dielo položka 1/c/1 – Aktualizácia máp BPEJ (stačí fotokópia)
– vektorovú vrstvu BPEJ (BJ******) z ROEP od príslušnej správy katastra (vgi)
– vektorovú vrstvu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav (vgi)
– vektorovú vrstvu poľnohospodárskych pozemkov z nového stavu resp. tých pozemkov kde je potrebné aktualizovať resp. určiť BPEJ (vgi)
– vektorovú vrstvu pozemkov – nový zameraný stav (vgi)
– výškopis (vrstevnice – 3D formát dxf, dgn, vgi) – zoznam výškových bodov (txt, …)