76. rokovanie výboru expertov pre dusičnany

Na 76. rokovaní výboru expertov pre dusičnany bolo oznámené, že od júna 2019 Slovensko už nie je v infringemente – teda Slovenská republika odstránila nesúlad v akčnom programe hospodárenia v zraniteľných oblastiach s niektorými prvkami smernice Rady 91/676/EHS.