Pôdna služba – Zvýšená hladina, Bratislava, Vajnory, marec 2006