Seminár k vydaniu Smernice o monitoringu a odolnosti pôd 2023